Os usuarios teñen dereito a un orzamento de reparación por escrito