Os locais comerciais tamén deben paga-la instalación do ascensor