Os danos nunha vivenda alugada son descontables da fianza do contrato de arrendamento