Os compradores dun piso deben asumir unha derrama previa á súa adquisición