Ofrécenlle unha indemnización moi pequena pola perda da equipaxe