O seguro de saúde non cubriu unha baixa alegando que se comunicou tarde