O dereito a recuperar unha vivenda alugada ou a actualizarlle a renda ó inquilino