O copropietario dunha casa conserva a súa titularidade aínda que non pagara o imposto de bens inmobles