O constructor está obrigado a dar un aval que protexa a cantidade adiantada polos compradores