O amaño da avaría do coche non se realizou correctamente