Non lle detectaron a avaría e cobráronlle a revisión durante a garantía