Mercan unha vivenda sobre plano co compromiso de entrega en abril do 2007, e aínda seguen agardando