Logo de pagar o imposto de plusvalía pola vivenda, a construtora pide 70 euros máis