Leva en seis ocasións o seu coche novo ao taller para arranxar a mesma avaría