Incumprimento de contrato por parte da operadora de telefonía fixa