Facilidades excesivas para vender os datos persoais