Desexa instalar un sistema individual de gas e deixar de pagar as cotas de calefacción central e auga quente