Corre o risco de entrar nunha lista de morosos por devolver facturas telefónicas, a pesar de que nunca chegou a confirmar a portabilidade