Contratou o seguro que lle ofrecía o banco, pero cobráronllo antes de tempo e pídenlle unha comisión polo descuberto ocasionado