Contrata un paquete de telefonía e ADSL polo desconto e deixan de aplicarllo na segunda factura