Cancelouse o voo e o pasaxeiro non recibiu indemnización