Cancela a hipoteca e quere cobrar anticipadamente o seguro de vida asociado