As parellas de feito non teñen dereito á pensión de viuvez