Ameázano cun despedimento e quere recuperar o pago que adiantou para mercar unha vivenda