A promotora da súa vivenda reclámalle o pagamento dos gastos derivados de acceder á subministación xeral da auga