A operadora de telefonía móbil non cumpre os termos da contraoferta ao cliente