A ex noiva non paga as débedas da conta corrente conxunta