A conta vivenda non serve para pagar gastos do crédito hipotecario nin os seus xuros