A comunidade quere dar de baixa o sistema de comunicación telefónica do exterior