A comunidade de veciños quere actuar contra un inquilino que causa problemas de convivencia