A comunidade de propietarios non remite a acta da última reunión