A aseguradora do teléfono móbil non fai caso da súa solicitude de baixa