A aseguradora di que a reparación do coche é máis cara có valor do coche no mercado