Considerouse o infarto de miocardio como accidente de traballo