Consideran abusiva a duración do contrato de mantemento do ascensor e gañan o xuízo