Conseguen unha indemnización non pola perda da maleta, senón porque non llela entregaron