Condena a prisión do responsable dunha sala de festas por contaminación acústica