Compravenda de vivenda e faiado. Incumprimento parcial de contrato