Compran por erro un aproveitamento por quenda de bens inmobles, pero logran resolver o contrato