Compra unha vivenda sobre plano nunha urbanización e requíreno para que escriture coa urbanización sen executar