Compra de animal doméstico. Nulidade de contrato e garantía por enfermidade e falecemento