Compensación para unha muller logo dunha longa convivencia de feito