Cláusula abusiva nun contrato de mantemento dun ascensor