Asinaron mediante presión psicolóxica un contrato de multipropiedade