Asina unha hipoteca con chan e teito e remata pagando o dobre