As industrias causábanlle danos ó medio natural e empeoraban a calidade de vida