As feridas que se fixo unha nena nas escaleiras mecánicas non foron responsabilidade dos grandes almacéns