Acode a rehabilitación a unha clínica e sofre unha caída con secuelas