A viaxe de lúa de mel non cumpre as condicións recollidas no contrato