A promotora non incluíu a terceira cancha de tenis que ofertara para a urbanización